รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างอื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

ภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000   
Create by : http://msglive.org Version 3.4 ©2564-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.